KUUNTELE


Tästä alkaa nyt Punkaharju, huomautti kyytimies, ja tarttui myöskin airoihin soutamaan salmen poikki. Lossimiehet kysyivät jos on paljon herroja liikkeellä, ja toiwoiwat että sinä yönä saisi edes satakin kyytiä wiedä ylitse. Minä en joutunut paljon wastaamaan heidän kysymyksiinsä, sillä koko olentoni oli kiinnitettynä siihen tienpäähän joka taasen alkoi weden rajasta, sillä se ei näyttänyt aiwan tawalliselta. Päästyäni ylitse salmesta, pyysin kyytimiehen saattamaan matka-arkkuni Punkaharjun rawintolaan, ja jäin itse jalkasin astumaan tuota 6 ja puolen kilometrin jos sanoisin ”Edenin taivalta". Runoilijan ja taidemaalarin on mahdoton koskaan täydellisesti kuvata Punkaharjua. Sen muoto muuttuu, melkein joka askel. Yhä uusia saaria ja salmia pistää näkywiin, ja aina toistaan kauniimpia niemekkäitä näyttäytyy weden pinnalla. Harju ei ole leveämpi, kun että maantie on voitu helposti sen keskutse rakentaa. Hawu ja lehtimetsää kaswaa siinä sekaisin. Wesilinnut owat Punkaharjun tienoilla hyvin kesyjä ja lisääwät nekin suuressa määrin seudun kauneutta. Näin kaksi kilometriä kuljettuani tuota taiwalta, jossa jokainen askel, wäsyneellekin matkustajalle, tuntuu herttaisemmalta kun wirwoittawa ruoka, istuin alas oikein nauttiakseni. Aiwan lähellä paikkaa missä istuin, huomasin suurellaisen koivun, jonka kylkeen oli kiinnitetty paksusta walkeasta paperista leikattu neliskulmainen lappu, ja siihen lyijykynällä piirretty seuraavat säkeet: Mitä täällä nähdä sain Vaikea on kertoa, Siwu mennen lausun wain Kaikki oli riemua 14/6 1887 Tampereen Sanomat, 6. heinäkuuta 1891


Teksti jatkuu kuvan alla


17.11.2017 / Jyrki Paaskoski

Elämän ja
kuoleman tiellä


Topelius vieraili ensimmäisen kerran
Punkaharjulla kesällä 1851. Hän kävi täällä Helsingfors Tidningar -sanomalehden
toimittajana ja saapui harjulle Parikkalan suunnasta kesäyönä auringon
viimeisten säteiden vielä kimmeltäessä järven pinnalla. Harjutien Puruveden
puoleisella sivulla oli pelkkää loistoa ja kirkkautta, jonka takana päilyi
kuvajainen paremmasta maailmasta. Sen sijaan tien Pihlajaveden puolella oli
musta varjo kuin keskiyö uinuvan laineen alla.


”Se oli matkustamista päivän ja yön välissä, elämän ja kuoleman välissä; toisella puolella autuus, toisella puolella suru ja niiden molempien ympärillä ja niiden molempien yläpuolelle kohotettuna kulki tie – kuin elämän tie ihmisen turvautuessa Jumalaan”.


PÅ SVENSKA


Livets väg
och dödens väg


Topelius besökte Punkaharju för första
gången sommaren 1851 som journalist för Helsingfors Tidningar. Han kom till
åsen från Parikkalahållet en sommarnatt när solens sista strålar fortfarande
blänkte på vattenytan. Puruvesi, på åsens ena sida, var idel klarhet och glans.
I fjärran skymtade återskenet av en bättre värld. Över Pihlajavesi på åsens
andra sida låg däremot en svart skugga, som en midnatt över en sovande våg.


”Det war
att resa mellan dagen och natten, mellan lifwet och döden; på ena sidan
sällheten, på den andra sorgen, och upphöjd öfwer den båda gick wägen – lik
lefnands wäg, när man förtröstar på Gud.”IN ENGLISH


On the road of life and death


Topelius first visited Punkaharju in
summer 1851. He came as a journalist for the newspaper Helsingfors Tidningar,
arriving on the ridge from the direction of Parikkala on a summer’s night, as
the last rays of the sun still glimmered on the surface of the lake. The Lake
Puruvesi side of the ridge road was sheer glimmer and brightness, behind which
a reflection of a better world shimmered, while on the Lake Pihlajavesi side of
the road, there was a black shadow like midnight under a slumbering wave.


"It
was a journey between day and night, between life and death; bliss on one side
and grief on the other side, and around them both, raised above them both, ran
the road - like the road of life when humans turn to God”.


По русски


На дороге
между жизнью и смертью


Топелиус впервые посетил Пункахарью
летом 1851 года. Он побывал здесь в качестве корреспондента газеты
«Гельсингфорс Тиднингар» и прибыл на гряду со стороны Париккалы летней ночью,
когда последние лучи солнца еще отражались на поверхности озера. Дорога,
пролегающая по гряде, со стороны озера Пурувеси являла собой блеск и яркость,
за которыми просматривался образ лучшего мира. Зато со стороны озера
Пихлайявеси лежала черная тень, как полуночная темнота под спящей волной.


«Это было
путешествие между ночью и днем, между жизнью и смертью; с одной стороны
блаженство, с другой стороны – горе, и вокруг обеих и по их верхушкам шла
дорога – как дорога жизни, когда человек обращается к Богу».